Series > Horses

White on White - Sichuan
White on White - Sichuan
2010